400-0715-088

办公环境

348dd4a42b3a4743b30f44da7c8b9e3f_R_550_412.jpg

www.139111888.net(网智科技办公地点为呼和浩特大唐金座写字楼,位于新华广场东侧迎宾北路中心位置,与喜来登酒店为同一建筑群,为5A级写字楼。)

 

网智科技logo墙

 

办公室外景

 

 

会议室

 

8732245.jpg

办公大厅

 

办公大厅

 

办公室一角(一)

 

办公室一角(二)

 

办公室一角(三)

 

办公室一角(四) 

 

办公室一角(五)